Вітаємо та запрошуємо до онлайн-курсу «Школа менеджменту якості в охороні здоров’я»!


Його створено з метою збільшення спроможності закладів охорони здоров’я у підвищенні якості медичних послуг. Курс розроблено практичними організаторами охорони здоров’я та лікарями з досвідом роботи в державних і приватних медичних закладах, тому всі поради та рекомендації є абсолютно застосовними для щоденної роботи.

Теми онлайн-курсу:

 • державна політика в галузі контролю якості та безпеки медичної діяльності;
 • теоретичні основи управління якістю та безпекою медичної діяльності;
 • організація та проведення внутрішнього контролю якості та безпеки медичної діяльності у медичній організації;
 • впровадження та практична реалізація системи управління якістю з організації внутрішнього контролю якості та безпеки медичної діяльності у лікувальних установах;
 • інструменти для впровадження систем управління якістю згідно стандартів JCI, ISO;
 • прийняття виважених і обґрунтованих управлінських рішень з метою зменшення кількості та складності лікарських помилок;
 • ініціатива системної безпеки для пацієнтів (SEIPS);
 • підходи Lean виробництва.


Завдяки проходженню курсу ви:

 • вивчите передумови застосування теорії змін у практиці стратегічного планування;
 • дослідите процес розробки та впровадження системи управління якістю медичної допомоги/послуги у закладі охорони здоров’я;
 • засвоїте основні поняття моніторингу та шляхи впровадження заходів щодо зменшення лікарських помилок;
 • ознайомитесь із сучасними підходами до управління змінами для покращення якості медичної допомоги.


Бажаємо цікавого та успішного навчання! 

Програма курсу

  Перший модуль: Теоретичні засади управління якістю медичної допомоги та безпеки медичної діяльності
Доступно днів
днів після реєстрації
  Теорії управління якістю медичної допомоги:
Доступно днів
днів після реєстрації
  Цикл Демінга-Шухарта:
Доступно днів
днів після реєстрації
  Стандарти JCI та ISO для закладів охорони здоров’я:
Доступно днів
днів після реєстрації
  Другий модуль: Основи ощадливого виробництва та можливості його застосування у медичній сфері, система роботи й безпеки пацієнтів, розроблена Ініціативою системної безпеки для пацієнтів (SEIPS)
Доступно днів
днів після реєстрації
  Впровадження Lean підходу в діяльність закладів охорони здоров’я:
Доступно днів
днів після реєстрації
  Інструменти Lean виробництва:
Доступно днів
днів після реєстрації
  Внесок людського чинника в лікарські помилки:
Доступно днів
днів після реєстрації
  Третій модуль: Практичні підходи до розробки, впровадження та поліпшення системи управління якістю в закладі охорони здоров’я.
Доступно днів
днів після реєстрації
  Порядок розроблення та впровадження системи управління якістю в закладі охорони здоров’я:
Доступно днів
днів після реєстрації
  Організація та проведення аудиту (в т. ч. клінічного);
Доступно днів
днів після реєстрації
  Корпоративна культура, управління змінами та лідерство в покращенні якості медичної допомоги:
Доступно днів
днів після реєстрації