Вітаємо та запрошуємо до онлайн-курсу «Співробітництво територіальних громад – інноваційний інструмент розвитку спроможності органів місцевого самоврядування!»

Міжмуніциплальне співробітництво (ММС) як нова форма політики місцевого і регіонального розвитку останнім часом набуває все більшого поширення в європейських країнах і в Україні. Його поява пов’язана з тим, що місцеве самоврядування стикається із викликами, можливі варіанти вирішення яких пропонує саме ММС. Його потенціал стане у пригоді для забезпечення муніципальної консолідації та сталого розвитку громад.

Цей навчальний курс складатиметься із трьох модулів:

  1. Основи ММС.
  2. Законодавче забезпечення ММС. Принципи ефективної реалізації співробітництва. Суб’єкти, сфери застосування, характеристика форм.
  3. Реалізація співробітництва територіальних громад в Україні: етапи, фази, структура, ресурсне забезпечення.

У межах навчання ви отримаєте всебічну та комплексну інформацію про ММС, а також необхідні знання та навички з підготовки та реалізації проєктів співробітництва територіальних громад. Ми також запропонуємо вам виконати практичні завдання з підготовки проєктної частини договору міжмуніципального співробітництва.

Бажаємо цікавого та успішного навчання!

Програма курсу

  Перший модуль: Основи ММС.
Доступно днів
днів після реєстрації
  Другий модуль: Законодавче забезпечення ММС. Принципи ефективної реалізації співробітництва. Суб’єкти, сфери застосування, характеристика форм.
Доступно днів
днів після реєстрації
  Третій модуль: Реалізація співробітництва територіальних громад в Україні. Етапи, фази, структу-ра, ресурсне забезпечення.
Доступно днів
днів після реєстрації
  Фінальне тестування
Доступно днів
днів після реєстрації